Reklamace a vrácení zboží

Vrácení zboží do 14 dnů. 

 

Podmínky pro vrácení:

Ze zákona lze zakoupené zboží, bez udání důvodu, vrátit do 14 dnů od data převzetí. Vrátit ho lze pouze v původním stavu, bez známek jakéhokoli použití. Zboží nám prosím vracejte čisté, nenošené a včetně všech jeho součástí. Reklamace poslány po více jak 15 dnech nebudou přijaty.

Doporučujeme boty zkoušet na čistém povrchu, pokud si nejste zcela jisti ponecháním tenisek. Tenisky by měly být vráceny bez jakékoliv vady a originální, nepoškozené krabici. Tenisky vráceny bez krabice nebo v poničené krabici se zašpiněnou podrážkou nemusí být přijaty a budou zaslány zpět zákazníkovi.

Ujistěte se, že vrácené zboží je dobře zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození. Zboží odesílejte pojištěné a s číslem pro sledování, nebereme zodpovědnost za ztrátu a poškození.

O vrácení se můžeme rozhodnout okamžitě, ve složitých případech do 3 dnů od jejich převzetí. Tato lhůta nezahrnuje dobu odborného posudku. Zpracování reklamace by nemělo trvat déle jak 30 dní, pokud není stanoveno jinak.

Jak vracet?

1. Vyplňte formulář pro vrácení zboží: Formulář pro odstoupení od smlouvy

2. Krabici s teniskami, spolu s vyplněným formulářem, vložte do doubleboxu, aby nedošlo k poškození originálního boxu od tenisek během přepravy. 

3. V mobilní aplikaci Zásilkovna vytvořte štítek pro odeslání na níže uvedené údaje a zboží odneste na jednu z poboček Zásilkovny

 

The Label 

+420 604 260 327

info@the-label.cz

Jako způsob doručení zvol "doručení na výdejní místo" a zde vyber FAJNTRIČKO.CZ 28.PLUKU 624/9

Peníze na váš účet budou vráceny do 30 dnů od přijetí a zkontrolování zboží.

 


Reklamace.

Vážený spotřebiteli, děkujeme ti, že sis zakoupil naši obuv, na kterou se vztahují práva z vadného plnění, což znamená, že máš právo na to, aby zboží bylo bez vad v okamžiku převzetí. Se zakoupenou obuví se ti dostává do rukou i tento list, jehož součástí je návod na údržbu a ošetřování obuvi. Tento list najdeš v přílohách e-mailů a také na webových stránkách e-shopu www.the-label.cz . Pečlivě jej nastuduj a uschovej!

Podmínky reklamace

Pro přijetí obuvi k reklamaci je nutno prokázat zakoupení obuvi, a to nejlépe předložením faktury, kterou jsi obdržel e-mailem. K reklamaci je třeba předkládat obuv kompletní, vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a hygienicky nezávadnou.Reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována závada reklamované obuvi. Uvedená lhůta je max. 30 dnů a je vyznačena na potvrzení o přijetí reklamace.

Reklamace se vztahuje na

Výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou, které se vyskytnou v průběhu vadného plnění a to pro dodržení účelovosti zboží a doporučovaného způsobu ošetřování, uvedeném v tomto listě. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno případně znemožněno jeho další používání, aniž by však příčinou tohoto stavu bylo opotřebení zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození a zanedbání základní pravidel údržby.

Reklamace se nevztahuje na

Vzhledové a funkční změny zboží i jejich součástí, mající svůj původ v opotřebené zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození a zanedbání základních pravidel údržby, nesprávné volbě velikosti nebo na závady, které nejsou reklamovány ihned po jejím zjištění bez zbytečného odkladu. Opotřebení vlivem nesprávného výběru a užívaní. Poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzinu a jiných agresivních látek.

POZOR!

Při intenzivním používání může být životnost obuvi kratší!